14h hôm nay: Bảo trì đột xuất máy chủ Sở Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất máy chủ Sở Long [100] trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 25/06/2012.

Trong thời gian bảo trì, các nhân sĩ tại máy chủ Sở Long sẽ không thể nạp thẻ.

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top