14h: Khai mở máy chủ Đức Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục chào đón những thay đổi mới trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Bổn Minh chủ sẽ khai mở máy chủ mới Đức Long vào lúc 14h ngày 25/05/2012.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐỨC LONG [117]
14h ngày 25/05/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Đức Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top