14h - Ngày 20/07/2012: Khai mở máy chủ Mã Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

Hoạt động Tân Thủ Võ Lâm vẫn song hành cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Khai Mở Máy Chủ Mã Long (Số thứ tự 128)

14h00 ngày 20-07-2012

Chú ý: Các nhân sĩ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Mã Long, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top