14h00 - 18/08: Chào đón máy chủ Lưỡng Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Lưỡng Long nhằm chào đón Sự Kiện Giáng Long Tái Thế cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ LƯỠNG LONG (140)
14h00 ngày 18/08/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Lưỡng Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top