14h30: Khai mở máy chủ Quang Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Liên tục đón nhận những phản hồi từ cộng đồng và đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiếp tục khai mở thêm máy chủ mới vào 14h30 chiều nay.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ QUANG LONG
14h30 ngày 06/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Quang Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top