15h: Chào đón máy chủ Đại Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau 2 cụm máy chủ Hàng Long và Mãnh Long vừa được khai mở vào sáng nay, để tiếp tục đáp ứng sự ủng hộ nhiệt tình của các bằng hữu võ lâm, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm 1 cụm máy chủ mới.

CỤM MÁY ĐẠI LONG
15h ngày 03/11/2011

Với máy chủ mới Đại Long, hy vọng bước đường khám phá thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ sẽ thuận lợi hơn. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top