15h ngày 07/04: Khai mở máy chủ Thương Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Máy chủ thứ 103 của thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở vào lúc 15h hôm nay.

KHAI MỞ MÁY CHỦ THƯƠNG LONG [103]
15h ngày 07/04/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Thương Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top