16/03: Cập nhật sự kiện Ngũ Hoa Ngọc Lộ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngay sau đợt bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30 ngày 16/03/2012, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ đón chào sự kiện Ngũ Hoa Ngọc Lộ cùng sự xuất hiện của boss Thanh Long trong Cổ Mộ Mật Thất.

Nhộn nhịp tụ hội tại Lục Gia Trang, khám phá bí ẩn vạn năm của Ngũ Hoa Ngọc Lộ và khiêu chiến boss Thanh Long, tất cả, đang chờ đợi nhân sĩ võ lâm tại Võ Lâm Chi Mộng.

Top