16/12: Bảo trì khai mở Trận pháp Huyền Cơ

Huyền Cơ Trận rốt cuộc cũng đã tái xuất giang hồ. Sức mạnh của nó khiến cả võ lâm dậy sóng. Ai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, có trong tay bản đồ Huyền Cơ Trận?

Ngay sau đợt bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 16/12/2011, cánh cửa Trận pháp Huyền Cơ sẽ khai thông.

Huyền Cơ Trận đã khai thông, bằng hữu đã sẵn sàng tham gia trận pháp?

Top