17/02: Bảo trì cập nhật tính năng

Thông đạo tăm tối với vạn điều bí ẩn sẽ khai mở cánh cửa phong ấn ngàn năm ngay sau bảo trì ngắn ngày 17/02/2012.

Sự kiện Bí ẩn mê cung sẽ khai mở ngay sau bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30phút ngày 17/02/2012.

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ có cơ hội khám phá những tuyệt học võ công bí ẩn trong phó bản Mê Cung Trận và tham gia sự kiện Bí ẩn mê cung.

Top