18:00 - 04/05 Bảo trì nâng cấp hệ thống S498 - Tiên Võ

Q
úy Nhân Sĩ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống, Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì máy chủ S498 - Tiên Võ  trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 18:00 - 23:00 ngày 04/05/2015.
  • Phạm vi: Máy chủ S498 - Tiên Võ.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến.

Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi vì sự bất tiện này!

Kính báo,

Top