18h: Bảo trì đột xuất tất cả máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất tất cả các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 18h00 đến 18h20 phút ngày 05/06/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top