19/06: Bảo trì hệ thống nạp thẻ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nạp ZingXu trong thời gian ngắn, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 0h00 đến 6h00 ngày 19/06/2012.
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì: Nhân sĩ sẽ không nạpkhông đổi được ZingXu nhưng vẫn có thể sử dụng tiền trong game để mua đồ trong cửa hàng. Tất cả thuê bao nhắn tin nạp ZingXu đều không nhận được ZingXu nhưng vẫn bị nhà mạng trừ tiền, số tiền của khách hàng sẽ được nhà mạng hoàn lại sau. Vì vậy khách hàng không nên nhắn tin nạp ZingXu trong khoảng thời gian này.

Sau thời gian này, quý nhân sĩ có thể tiếp tục sử dụng hệ thống nạp ZingXu lại như bình thường.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về những bất tiện này.

Nay kính báo,

Top