19/11: Bảo trì đột xuất tất cả máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất tất cả các cụm máy.

Thời gian bảo trì: 22h đến 22h30 ngày 19/11/2011

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng với sự kiện Cảm tạ ân sư. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top