19h - Khai mở cụm máy chủ Phi Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau 2 cụm máy chủ Thần Long và Vương Long vừa được khai mở vào sáng nay, để tiếp tục đáp ứng sự ủng hộ nhiệt tình của các bằng hữu võ lâm, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm 1 cụm máy chủ mới.

CỤM MÁY PHI LONG
19h ngày 29/10/2011

Với máy chủ mới Phi Long, hy vọng bước đường khám phá thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ sẽ thuận lợi hơn. Hãy nhấn vào đây để trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top