20/01: Bảo trì cập nhật sự kiện Tân Xuân Vạn Lộc

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để Quý nhân sĩ vui đón một mùa xuân trọn vẹn, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành bảo trì tất cả các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: từ 00h00 đến 00h30 ngày 20/01/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ võ lâm sẽ tham gia sự kiện mừng xuân Tân Xuân Vạn Lộc. Chúc Quý nhân sĩ có một mùa xuân đại cát, bình an.

Nay kính báo,

Top