20/05: Thêm máy chủ mới Kiếm Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục chào đón những thay đổi mới trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Bổn Minh chủ sẽ khai mở máy chủ mới Kiếm Long vào lúc 9h ngày 20/05/2012.

KHAI MỞ MÁY CHỦ KIẾM LONG (116)
9h ngày 20/05/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Kiếm Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top