20/11: Chào đón máy chủ Tầm Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Khi máy chủ mới Tầm Long sẽ ra mắt vào lúc 9h sáng 20/11/2011, bước đường du hiệp của nhân sĩ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

TẦM LONG KHAI MỞ
9h ngày 20/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Tầm Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng và và tham gia vào chuỗi sự kiện hấp dẫn Cảm tạ ân sư.

Top