21/03: Hợp nhất các máy chủ cụm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Hỏa Long (3) Hỏa Long (3)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 22/3/2013 đến 23h59' ngày 24/03/2013 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

- Những máy chủ đã gộp trong kỳ trước cũng sẽ được đền bù nhân đôi kinh nghiệm trong đợt này

Thổ Long (4)
Cặp 2 Thủy Long (5) Thủy Long (5)
Thiên Long (6)
Cặp 3 Tiềm Long (52)
Tiềm Long (52)
Tôn Long (53)
Cặp 4 Quyền Long (60) Quyền Long (60)
Ngự Long (61)
Cặp 5 Nhật Long (62) Nhật Long (62)
Nguyệt Long (63)
Cặp 6 Linh Điêu (180) Linh Điêu (180)
Ngư Điêu (181)
Nguyệt Điêu (182)
Cặp 7 Thịnh Điêu (183) Thịnh Điêu (183)
Trí Điêu (184)
Chính Điêu (185)
Cặp 8 Huỳnh Điêu (186) Huỳnh Điêu (186)
Như Điêu (187)
Khang Điêu (188)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 21/03/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top