22/05: Hợp nhất các máy chủ cụm 11 - 20

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ trong cụm máy 11 - 20. Cụ thể như sau:

Thời gian sáp nhập: Từ 15h00 đến 24h00 ngày 22/05/2012

  • Vân Long và Vũ Long
  • Thanh Long, Bá Long và Truy Long
  • Hoàng Long, Thiết Long và Thạch Long
  • Hàng Long và Mãnh Long

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top