22/06: Bảo trì khai mở sự kiện Bát Đại Anh Hào

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ và khai mở sự kiện mới, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 0h đến 0h30 ngày 22/06/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ sẽ có thể hòa vào không khí đua tài hấp dẫn của sự kiện Bát Đại Anh Hào.

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, tất cả các nhân sĩ không thể nạp thẻ.

Nay kính báo,

Top