23/08: Hợp nhất các máy chủ cụm

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Sơn Long Huyết Long Sau khi tiến hành gộp server thành công, từ 0h ngày 24/08 cho đến 0h ngày 25/08 tất cả các máy chủ này sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm
Cặp 2 Thục Long Nghịch Long
Cặp 3 Phá Long Võ Long
Cặp 4 Như Long Hy Long
Cặp 5 Khang Long Gia Long
Cặp 6 Hứa Long Huỳnh Long
Cặp 7 Tiểu Long Diệp Long
Cặp 8 Mã Long Triết Long

Thời gian: 13h00 cho đến 24h00 ngày 23/08/2012

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top