24/02: Bảo trì cập nhật sự kiện Đơn dược thần kỳ

Cổ Mộ Mật Thất đã thức tỉnh sau ngàn năm phong kín. Bí kíp ngàn năm cũng vì thế tái xuất giang hồ ngay sau bảo trì ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 0h đến 0h30 ngày 24/02/2012

Sau thời gian này, sự kiện Đơn dược thần kỳ sẽ khai mở cùng Cổ Mộ Mật Thất.

Đồng thời, trong Cửa hàng sẽ xuất hiện 2 vật phẩm mới:

Hình ảnh Tên vật phẩm
Phỉ Thuý
Trân Châu
Top