24/06: Thông báo bảo trì một số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 6h00 đến 6h45 ngày 24/06/2012

Trong đợt bảo trì này, các máy chủ Thục Long, Đình Long, Lam Long sẽ không bảo trì. Sau thời gian bảo trì, tất cả các nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm VLCM.

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, tất cả các nhân sĩ không thể nạp thẻ.

Nay kính báo,

Top