26/2: Chào đón máy chủ Kiên Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Chào đón máy chủ Kiên Long khai mở cùng sự kiện Đơn dược thần kỳ.

KHAI MỞ MÁY CHỦ KIÊN LONG
9h ngày 26/02/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Kiên Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm bản đồ mới CỔ Mộ Mật Thất và chuỗi sự kiện hấp dẫn cuối tuần.

Top