27/09: Alpha Test Võ Lâm Chi Mộng

Đúng 9h sáng 27/09/2011, tất cả các nhân sĩ võ lâm sẽ có cơ hội trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng với những code thử nghiệm đã được phát từ ngày 23/09/2011 đến ngày 26/09/2011 vừa qua.

Thời gian sử dụng code test: Từ 09:00 ngày 27/09/2011 đến 18:00 ngày 02/10/2011.

Ngay sau khoảng thời gian này, tất cả những nhân vật tham gia thử nghiệm đều bị xóa sau khi kết thúc đợt thử nghiệm.

Bằng hữu đã sẵn sàng bắt đầu hành trình tìm bản ngã của chính mình cùng Võ Lâm Chi Mộng vào lúc 9h sáng 27/09/2011?

Top