29/05: Bảo trì hệ thống nạp thẻ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nạp ZingXu trong thời gian ngắn, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 0h00 đến 0h15 ngày 29/05/2012.
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì: Nhân sĩ sẽ không nạpkhông đổi được ZingXu nhưng vẫn có thể sử dụng tiền trong game để mua đồ trong cửa hàng.

Sau thời gian này, quý nhân sĩ có thể tiếp tục sử dụng hệ thống nạp ZingXu lại như bình thường.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về những bất tiện này.

Nay kính báo,

Top