29/05: Sáp nhập các máy chủ cụm 41 - 50

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, chuẩn bị cho những trận chiến liên server hấp dẫn, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ trong cụm máy 41 - 50. Cụ thể như sau:

Thời gian sáp nhập: Từ 15h00 đến 24h00 ngày 29/05/2012

  • Ngạo Long và Đồ Long
  • Du Long, Tầm Long và Cổ Long
  • Bảo Long, Càn Long và Hải Long
  • Huyền Long và Hàn Long

Sau khi sáp nhập, nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách trên sẽ nhận được nhân đôi kinh nghiệm từ 0h00 đến hết ngày 30/05/2012. Hy vọng với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Lưu ý: Trong thời gian sáp nhập, các máy chủ trên không thể nạp thẻ.

Nay kính báo,

Top