9/12: Khai mở máy chủ Đồ Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục mang đến cho Quý nhân sĩ không gian thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ ĐỒ LONG
10h ngày 09/12/2011

Chú ý: Bắt đầu từ máy chủ Đồ Long, nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở

Với máy chủ mới Đồ Long sắp ra mắt, bằng hữu sẽ thoải mái hơn trên bước đường du hiệp và thỏa sức cùng phối ngẫu đồng tâm hiệp lực phá trận Lưỡng Nghi và tham gia chuỗi sự kiện nhiệt náo Tương Dương Chi Bảo. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.