9h - Ngày 13/07/2012: Khai mở máy chủ Đoàn Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Chào đón sự xuất hiện của hoạt động Tân Thủ Võ Lâm, các nhân sĩ lại có cơ hội khám phá những thay đổi mới trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Bổn Minh chủ sẽ khai mở máy chủ mới Đoàn Long vào lúc 09h ngày 13/07/2012.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐOÀN LONG (124)
09h ngày 13/07/2012

Chú ý: Trong thời gian 3 ngày, người chơi không thể nạp thẻ

Với máy chủ mới Đoàn Long, các nhân sĩ lại có cơ hội đươc trải nghiệm những điều thú vị cùng với Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top