9h ngày 19/11: Ngạo Long xuất thế

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thêm máy chủ mới Ngạo Long vào lúc 9h sáng 19/11/2011, bước đường du hiệp của nhân sĩ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

NGẠO LONG XUẤT THẾ
9h ngày 19/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Ngạo Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng và và tham gia vào chuỗi sự kiện hấp dẫn Cảm tạ ân sư.

Top