9h00 - Ngày 15/07/2012: Khai mở máy chủ Tiểu Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm đáp ứng tốt hơn sự kỳ vọng của tất cả quý nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho quý nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường hành tẩu. Đúng 09h00 ngày 15/07/2012, Bổn Minh Chủ sẽ khai mở  máy chủ mới Tiểu Long.

Hoạt động Tân Thủ Võ Lâm sẽ song hành cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Khai Mở Máy Chủ Tiểu Long (Số thứ tự 126)

9h00 ngày 15/07/2012

Chú ý: Các nhân sĩ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở

Với máy chủ mới Tiểu Long, quý nhân sĩ có thể tiếp tục chặng đường bôn tẩu giang hồ, khám phá những vùng đất mới với nhiều sự kiện hấp dẫn cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo

Top