9h30 - 21/07: Triết Long ra mắt

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

Hoạt động Tân Thủ Võ Lâm vẫn song hành cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

Khai Mở Máy Chủ Triết Long (Số thứ tự 129)

09h30 ngày 21-07-2012

Chú ý: Các nhân sĩ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Triết Long, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top