9h40 - Ngày 13/07/2012: Khai mở máy chủ Duy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đáp lại sự mong đợi của nhân sĩ võ lâm, hòa mình vào không khí của sự kiện Võ Lâm Tân Thủ, Bổn Minh Chủ sẽ tiếp tục mở thêm máy chủ Duy Long.

Khai Mở Máy Chủ Duy Long (Số thứ tự 125)

9h40 ngày 13/07/2012

Chú ý: Các nhân sĩ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở

Với máy chủ mới Duy Long, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top