[Auto] Tiến hành xử lý các tài khoản sử dụng Auto trong tháng 5 (kỳ 3)

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Từ ngày 12/05 đến ngày 18/05/2015,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng đã tiếp tục tiến hành kiểm tra như thông báo về việc sử dụng Auto bên ngoài can thiệp vào game.

Để đảm bảo mang đến một thế giới Võ Lâm Chi Mộng công bằng cho toàn bộ quý nhân sĩ, Ban Điều Hành buộc lòng phải tiếp tục tiến hành xử lý các tài khoản sử dụng auto.

Việc xử lý này sẽ có thể ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng của quý nhân sĩ, nhưng vì để đảm bảo cân bằng tính năng game và hướng đến kì Đại Hội Tỷ Võ không Auto, Ban Điều Hành xin xử lý vi phạm như sau:

  • Lần 1: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 1 ngày
  • Lần 2: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 3 ngày
  • Lần 3: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 7 ngày
  • Lần 4: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 30 ngày
  • Gia tăng thời gian kiểm tra xử lý nhân vật

Tuy nhiên trong lần xử lý này, Ban Điều Hành sẽ thực hiện chính sách đặc biệt dành cho khách hàng VIP6 như sau:

Tài khoản có nhân vật vi phạm theo danh sách sẽ có thể gửi CAM KẾT đặc biệt với Ban Điều Hành.

Sau khi đồng ý cam kết không sử dụng auto can thiệp vào game, chúng tôi sẽ tiến hành mở nhân vật trong 24 giờ kể từ khi xác nhận yêu cầu cam kết.

Quý Khách Hàng sẽ chọn lựa 1 trong 2 hình thức CAM KẾT như sau:

Sau khi đã có những CAM KẾT đặc biệt này, mà quý Khách Hàng vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm bên ngoài can thiệp vào game thì Ban Điều Hành sẽ buộc lòng xử lý theo thông tin đã thông báo.

Ban Điều Hành xin phép công bố danh sách các nhân vật mà hệ thống phát hiện sử dụng Auto cụ thể như sau:

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 5 - (TK VI PHẠM 1 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 20:00:00 ngày 20/05/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
AnhBin 60
康奇水 61
范高卓 61
KiemVu 60
Be_Kim_Tien 62
DaiGiaCuiBap 61
ozHoangAnhzo 61
DGCB01a 61
DGCB02a 61
DGCB03a 61
DGCB04a 61
DGCB05a 61
DGCB06a 61
DGCB07a 61
DGCB08a 61
DGCB09a 61
DGCB10a 61
DGCB11a 61
DGCB12a 61
DGCB17a 61
PeNyDeThuong 61
BeĐẹp 61
ChjpChjp 61
Thần_Ưng4 60
ozze2 84
CityHunter 84
๖ۣۜLong๖ 85
๖ۣۜZen 84
Bố_Đời 151
binhkute37 176
DUONGTHOM 177
Pexinh 180
12345345 181
uikiuiuiooiu 181
dsfsfdsghlio 181
uyiuyiuyi 181

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 5 - (TK VI PHẠM 2 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 20:00:00 ngày 22/05/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
maidaogilrho 83
viphunu1 83
viphunu2 83
zachbuu 112
ChungNamSon 177

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 5 - (TK VI PHẠM 3 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 20:00:00 ngày 26/05/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
HAOCONGPHU 17
accidentally 61
122112 61
thuyAn0704 60
LongNguBa 60
PKXNEN 62
DocLongNhan 60
thien_tien 62
↨Chu_Tuoc↨ 62
dde 74
Buomkute 85
colong2012 114
ANHNAOCOBIET 179
Snowy 170
๖ۣCherry™ 258

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 5 - (TK VI PHẠM 4 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 20:00:00 ngày 18/06/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
bihacnhiu 61
zlongz 153

DANH SÁCH KHOÁ NHÂN VẬT SỬ DỤNG AUTO NHIỀU LẦN

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 20:00:00 ngày 18/09/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
e2ew2 6
ghye3gyhwg 6
MuaBangGia 19
fwwq 20
kieunu8x 19
★Smile★ 19
Meo_Map 19
jjkhk 22
wde2 61
  • Thời gian tiến hành xử lý: Bắt đầu lúc 19h00 đến 20h00 ngày 19/05/2015.

Với biện pháp xử lý này, phần nào sẽ ảnh hưởng đến những nhân sĩ. Một lần nữa Ban Điều Hành xin khuyến cáo quý nhân sĩ nên dừng việc sử dụng Auto để đảm bảo tính cân bằng game.

Trong thời gian tiếp theo, Ban Điều Hành sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp xử lí các trường hợp sử dụng Auto để hướng đến thế giới Võ Lâm Chi Mộng công bằng - không auto

Nay kính báo,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng

Top