[Auto] Tiến hành xử lý các tài khoản sử dụng Auto trong tháng 6

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Từ ngày 09/06 đến ngày 15/06/2015,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng đã tiếp tục tiến hành kiểm tra như thông báo về việc sử dụng Auto bên ngoài can thiệp vào game.

Để đảm bảo mang đến một thế giới Võ Lâm Chi Mộng công bằng cho toàn bộ quý nhân sĩ, Ban Điều Hành buộc lòng phải tiếp tục tiến hành xử lý các tài khoản sử dụng auto.

Việc xử lý này sẽ có thể ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng của quý nhân sĩ, nhưng vì để đảm bảo cân bằng tính năng game và hướng đến kì Đại Hội Tỷ Võ không Auto, Ban Điều Hành xin xử lý vi phạm như sau:

  • Lần 1: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 1 ngày
  • Lần 2: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 3 ngày
  • Lần 3: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 7 ngày
  • Lần 4: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 30 ngày
  • Gia tăng thời gian kiểm tra xử lý nhân vật

Tuy nhiên trong lần xử lý này, Ban Điều Hành sẽ thực hiện chính sách đặc biệt dành cho khách hàng VIP6 như sau:

Tài khoản có nhân vật vi phạm theo danh sách sẽ có thể gửi CAM KẾT đặc biệt với Ban Điều Hành.

Sau khi đồng ý cam kết không sử dụng auto can thiệp vào game, chúng tôi sẽ tiến hành mở nhân vật trong 24 giờ kể từ khi xác nhận yêu cầu cam kết.

Quý Khách Hàng sẽ chọn lựa 1 trong 2 hình thức CAM KẾT như sau:

Sau khi đã có những CAM KẾT đặc biệt này, mà quý Khách Hàng vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm bên ngoài can thiệp vào game thì Ban Điều Hành sẽ buộc lòng xử lý theo thông tin đã thông báo.

Ban Điều Hành xin phép công bố danh sách các nhân vật mà hệ thống phát hiện sử dụng Auto cụ thể như sau:

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 6 - (TK VI PHẠM 1 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 17:00:00 ngày 17/06/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
VietNam1989 25
MrsGoogle 110
thungiem1 21
sdffgdgdfgfg 1
Vng_chochet 100
andong 69
yuiubijo 3
朱乐游 103
NhậtLinh 121
FastFurious7 121
PhươngBắc 146

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 6 - (TK VI PHẠM 2 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 17:00:00 ngày 19/06/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
Comom 113
Thần_Ưng4 108
†Ruby† 116
Vngcho_chet 100
LONGBIEN 150

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 6 - (TK VI PHẠM 3 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 17:00:00 ngày 23/06/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
lady28111900 120
Beo_Ti_Vy 86
ZZZ21 100

DANH SÁCH XỬ LÝ THÁNG 6 - (TK VI PHẠM 4 LẦN)

Vào bản đồ Tàng Kinh Các đến 17:00:00 ngày 16/07/2015

Tên Nhân VậtMáy Chủ
nhathoang 134
Hydrus 150
TiểuBảo25 150
๖ۣPhung82 132
ThanVeNu 117
ZZZ20 122
TOSANG 148

  • Thời gian tiến hành xử lý: Bắt đầu lúc 17h00 đến 18h00 ngày 16/06/2015.

Với biện pháp xử lý này, phần nào sẽ ảnh hưởng đến những nhân sĩ. Một lần nữa Ban Điều Hành xin khuyến cáo quý nhân sĩ nên dừng việc sử dụng Auto để đảm bảo tính cân bằng game.

Trong thời gian tiếp theo, Ban Điều Hành sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp xử lí các trường hợp sử dụng Auto để hướng đến thế giới Võ Lâm Chi Mộng công bằng - không auto

Nay kính báo,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng

Top