Bạch Long xuất thế - Oai trấn thiên hạ

Bạch Long tương truyền là thiên thú, đứng đầu các thần thú trong thiên hạ, toàn thân được bao bọc bởi vẩy giáp trắng trong suốt và ngọn lửa xanh, không có loại vũ khí nào có thể gây sát thương cho thiên thú.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Thiên thú Bạch Long xuất hiện

Gần đây Bạch Long đã xuất hiện tại Cổ Mộ Mật Thất, hội ngộ cùng tứ linh thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, giúp chúng bạo tăng sức mạnh.

Thiên thú Bạch Long mang trên mình có rất nhiều trân phẩm, quý Nhân Sĩ hãy nhanh chóng thu phục để sở hữu những vật phẩm có một không hai trên thiên hạ.

Top