Bạn chưa có code thử nghiệm? Click nhận ngay!

T
rong đợt phát tặng mã code thử nghiệm Võ Lâm Chi Mộng (từ 23/09 đến 26/09), mặc dù Ban điều hành đã làm hết sức mình để phân phối một số lượng code giới hạn đến cộng đồng nhưng xem ra vẫn chưa giải tỏa được con sốt webgame mới này.

Trước tình hình đó, chúng tôi cũng sẽ thể theo lời yêu cầu của đông đảo cộng đồng tiếp tục phát tiếp một lượng lớn mã code thử nghiệm lần 2.

Vẫn như cách cũ, nhân sĩ hãy dùng tài khoản Zing ID để đăng nhập và nhận code thử nghiệm. Lưu ý rằng, mỗi tài khoản Zing ID thì chỉ nhận được 1 code duy nhất.

Và mỗi ngày cũng sẽ có một lượng code nhất định được trao. Nếu nhân sĩ không nhận code ngay tại thời điểm truy cập (do hết code) thì có thể truy cập vào phần Lịch sử nhận code, bấm vào nút Nhận lại code vào đợt tiếp theo.Sau khi nhận code thử nghiệm, hãy vào CHƠI NGAY VÕ LÂM CHI MỘNG.

Xem thêm:

>>Hướng dẫn nhận code thử nghiệm

>>Hướng dẫn tham gia máy chủ thử nghiệm

>>Hướng dẫn cơ bản dành cho người mới

>>Tạo tài khoản ZingID

Top