Bản đồ mới - Viên Nguyệt Trang

Giữa thời binh loạn, Tương Dương thành vẫn đỏ lửa bởi những cuộc giao tranh. Thiên hạ rộng lớn, người hùng anh tìm nơi dựng xây bá nghiệp. Hoa Sơn, Tương Dương, Cổ Mộ... chốn nào thật sự bình yên?

Trong bối cảnh triền miên chiến cuộc, Viên Nguyệt Trang bỗng tái hiện nhân gian...

Nắng chiều nhỏ giọt rơi đầy
Ánh trăng khắc khoải buông mành đợi mây
Sơn trang gió thổi bờ tây
Dựng xây bá nghiệp nhờ tay anh hùng

Viên Nguyệt Trang lặng lẽ trở mình bên núi Hoa Sơn

Sơn thanh thủy tú với nhiều bảo vật

Tương truyền nơi đây chứa nhiều kỳ trân dị bảo, chỉ có những đại cao thủ đủ thực tài mới có thể dạo bước sơn trang. Viên Nguyệt Trang lặng lẽ khép mình bên núi Hoa Sơn, tự tỏa ra mê lực hấp dẫn. Từ Tương Dương thành, nhân sĩ có thể đến chỗ NPC Truyền tống (NPC Phó bản cũ) để đến Viên Nguyệt Trang hoặc có thể trực tiếp đến Viên Nguyệt Trang bằng vàng.

Viên Nguyệt Trang chỉ dành cho những nhân sĩ có đẳng cấp từ 65 trở lên, quái tại đây có đẳng cấp từ 100 đến 105, nhân sĩ có tự tin phiêu lưu một chuyến?

Top