Bản đồ Viên Nguyệt Tầng 2

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong phiên bản tới đây, sẽ giới thiệu đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng map Viên Nguyệt tầng 2.

Các loại quái

  • Sơn Trang Ảnh Vệ[LV110]
  • Trọng Kiếm Thủ[LV115]

1 vài cảnh đẹp trong map Viên Nguyệt tầng 2

Lưu Ý

  • Người chơi đạt cấp 80 trở lên mới có thể vào map này.

Chúc các nhân sĩ có những trải nghiệm vui vẻ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top