[Bang Hội Chiến kì I] Sự cố không thể vào chiến trường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong trận chiến Hoàng Đồ Bá Nghiệp - Thành Cấp 2, một số nhân sĩ thuộc bang chiếm thành cấp 3 không thể vào được chiến trường. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật vẫn đang kiểm tra để xử lí sự cố này nhằm đảm bảo quá trình thi đấu diễn ra một cách tốt đẹp.

Thông tin chính thức về sự cố này sẽ được tiếp tục cập nhật trên trang chủ.

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm.

Quý nhân sĩ có thể tìm hiểu thêm về tính năng Bang Hội Chiến TẠI ĐÂY

Nay kính báo,

Top