[Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống các cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Trong thời gian này, quý nhân sĩ không thể đăng nhập vào Trang đăng nhập http://id.vlcm.360game.vn/server-game

VLCM – ZM

Máy chủ từ 38 - 49

Địa Sơn (39)

VLCM

Máy chủ từ 92 - 103

Dũng Long (92)

VLCM

Máy chủ từ 153 - 163

Thanh Điêu (153)

VLCM

Máy chủ từ 164 - 179

Hồng Điêu (164)

VLCM

Máy chủ từ 261 - 272

Tứ Hổ (261)

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 15h30 đến 16h30 ngày 19/05/2014

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top