[Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Nhân Sĩ, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành thời gian bảo trì tất cả máy chủ của VLCM trong thời gian ngắn:

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 14h15 ngày 11/04/2014. Dự kiến kéo dài trong 1 giờ.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top