[Bảo trì] Các cụm liên máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì các cụm liên máy chủ để tiến hành nâng cấp hệ thống.

  • Thời gian bảo trì: Dự kiến vào lúc 19h00 ngày 30/05/2015

Khi các cụm liên máy chủ hoàn tất nâng cấp hệ thống, Ban Điều Hành sẽ có thông tin mở lại trên trang chủ để quý Nhân Sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Kính mong các quý Nhân Sĩ cảm thông cho sự cố bất tiện trên.

Nay kính báo,

Top