Bảo trì - Cập nhập Thưởng Tích Lũy Đăng Nhập

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để toàn bộ cụm máy chủ có thể tham gia sự kiện BIGUPDATE, Ban Điều Hành tiến hành bảo trì thời gian từ 10:00 đến 11:00 ngày 09/01/2016. Đợt bảo trì này có ảnh hưởng đến hoạt động Quà Đăng Nhập 7 Ngày các cụm máy chủ mới từ S601-S603, cụ thể sẽ phải nhận lại ngày 1

  • Cụm Máy Chủ Bảo Trì: tất cả các cụm máy chủ.
  • Thời gian bảo trì: Từ 10:00 ngày 09/01/2016.

Thành thật xin lỗi quý Nhân Sĩ vì sự cố bất tiện trên. Ban Điều Hành sẽ có phần quà đền bù gửi đến quý nhân sĩ tại 3 máy chủ S601-S603 trong vài ngày tới. Kính mong quý nhân sĩ thông cảm.

Nay kính báo,

Top