Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản V205_Lễ Hội Trung Thu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 205, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ  00h30 ngày 18/09/2015 đến 06h30 ngày 18/09/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Lễ Hội Trung Thu.

Sự kiện: Lễ Hội Trung Thu.
Diễn ra từ ngày 18/09/2015 đến ngày 24/09/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Lễ Hội Trung Thu. để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top