Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản V206_Trung Thu Đoàn Viên

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 206, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 25/09/2015 đến 06h30 ngày 25/09/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Trung Thu Đoàn Viên.

Sự kiện: Trung Thu Đoàn Viên
Diễn ra từ ngày 25/09/2015 đến ngày 01/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Trung Thu Đoàn Viên để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top