Bảo trì cập nhật phiên bản V45

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngay sau đợt bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30 ngày 24/08/2012, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ cập nhật phiên bản 45 và đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Ô Thước Tương Ngộ
Diễn ra từ ngày 24/08/2012 đến ngày 30/08/2012

Đặc biệt, trong sự kiện Ô Thước Tương Ngộ , các gói quà sẽ có những thay đổi hấp dẫn đang chờ đón các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Cũng trong phiên bản cập nhật lần thứ 45 này sẽ ra mắt thêm 1 số cập nhật mới:

 • Bản đồ Viên Nguyệt mới tầng 2, tầng 3
  • Viên Nguyệt tầng 2 giới hạn cấp 80
  • Viên Nguyệt tầng 3 giới hạn cấp 90
 • Điều chỉnh Cổ Mộ Mật Thất
  • Tăng kinh nghiệm tại CMMT khi đánh quái thêm 10%
  • Mỗi lần vào cửa Cổ Mộ Mật Thất ( tầng 3 cấp 80 - 100 ) sẽ mất phí 10.000 Đồng / 1 lần
  • Chiêu thức Song Phi của Ngọc Bội Định Tình sẽ không có tác dụng trong Cổ Mộ Mật Thất
 • BOSS mới
  • Ra mắt boss 120 tại Viên Nguyệt Trang tầng 3

Với sự thay đổi này, hy vọng sẽ làm cho các nhân sĩ hài lòng và có những trải nghiệm vui vẻ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top