[Bảo trì] Cập nhật phiên bản V53

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 53, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì ngắn từ 0h00 đến 0h30 ngày 19/10/2012, ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Hoa Sơn Chiến.

Sự kiện: Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn
Diễn ra từ ngày 19/10/2012 đến ngày 25/10/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top