Bảo trì cập nhật sự kiện

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Bổn Minh Chủ sẽ tiến hành bảo trì định kỳ các cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 00h00 đến 00h30 ngày 20/07/2012.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top